Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

DUYURULAR

TRAFİK ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI
  07 Eylül 2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

  

Sıra

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

Yabancı Dil Puanı

 

ALES

(Sözel/EA)

I. Öğretim Kontenjan

II. Öğretim Kontenjan

1

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi İngilizce Yüksek Lisans Programı

80

70

10

10

 

 

Başvuru Tarihleri

08 - 15 Eylül 2023

Başvuru Yeri

Trafik Enstitüsü /ANITTEPE

Mülakat Sınav Tarihleri

18 Eylül 2023

Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri

20-22 Eylül 2023

Güz Yarıyılı Başlangıcı

02 Ekim 2023

Ders Ekle - Bırak

09 Ekim 2023

Yüksek lisans programlarına başvuranların lisans derecelerini aşağıdaki bölümlerden/programlardan almış olması şartı aranır:

 

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 

 1. Programa başvurular şahsen yapılacaktır.
 • Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple https://ais.pa.edu.tr üzerinden başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.
 1. Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
 2. Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü'nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı her bir program için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 3. Aday, Trafik Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.
 4. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Trafik Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
 5. Adaylardan, lisansüstü programlara başvurularda 10 Temmuz 2018 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES veya GRE/GMAT sonucu kabul edilecektir.
 6. Doktora programından mezun olup yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı not hesaplanmasında 70 olarak hesaplanır.

 

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans diploması)

 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş olan adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Diploma veya Mezuniyet belgesini gireceği mülakat sınavına kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
 • Yurtdışından alınan diplomalarda YÖK tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi.

2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır),

3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

4) Yüksek lisans başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

 • Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.

5) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

6) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

7) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,

8) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,

9) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,

10) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

 

 

 

 

 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.

 

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi,

5) Yüksek lisansa başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylardan Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

8) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

9) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)
 2. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi.
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
 5. 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 • Ad-Soyad,
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası
 • "TE Başvuru Ücreti" ibaresinin yazılması gerekmektedir.
Haber Paylaş