Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro

 • Şenol YAPRAK

  Şenol YAPRAK
  Prof. Dr. / Enstitü Müdürü / UGAM Müdürü

  • Lisans : Erciyes Üniversitesi - İktisat
  • Yüksek Lisans : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İşletme
  • Doktora : İstanbul Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Çalışma Alanları : Sosyal Politika, İstihdam, Göç, Çalışma Hayatı, Kadın Çalışmaları, Sosyal Politika, Çalışma Hayatı
 • Ülgen ASLAN DÜZGÜN

  Ülgen ASLAN DÜZGÜN
  Doç.Dr. / Enstitü Müdür Yardımcısı / Bölüm Başkanı

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Özel Hukuk
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Özel Hukuk
  • Çalışma Alanları : Hukuk, Özel Hukuk, Ticaret Hukuku, Trafik Hukuku, Sorumluluk Hukuku
 • Derya AZIK ÖZKAN

  Derya AZIK ÖZKAN
  Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı

  • Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Doktora : ODTÜ - Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Trafikte İnsan Faktörleri, Sürücü Davranışları, Sürücü Becerileri
 • Ozan KAVSIRACI

  Ozan KAVSIRACI
  Doç. Dr.

  • Lisans : Polis Akademisi/Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Polis Akademisi - Ulaşım Güvenliği
  • Doktora : Polis Akademisi - Güvenlik Stratejileri Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Güvenlik Yönetimi, Polis Meslek Etiği, Polis Araştırmaları ve İç Güvenlik
 • Büşra KORU UZKURT

  Büşra KORU UZKURT
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - İşletme
  • Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sosyal Politika
  • Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sosyal Politika
  • Çalışma Alanları : Sosyal Politika, Dezavantajlı Gruplar, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Psikolojisi
 • Cihan ERÇETİN

  Cihan ERÇETİN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Şehir Bölge Planlama
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Kentsel Politika ve Planlaması ve Yerel Yönetim
  • Doktora : ODTÜ - Şehir Bölge Planlama
  • Çalışma Alanları : Ulaşım Planlaması, Sürdürülebilir Ulaşım, Bisikletli Ulaşım, Kentsel Erişilebilirlik
 • Gizem FINDIK

  Gizem FINDIK
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Psikoloji / İstanbul Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Doktora : ODTÜ - Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Psikoloji, Trafik Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yaşlanma
 • Özer ASLAN

  Özer ASLAN
  Öğr. Gör.

  • Lisans : Doğu Akdeniz Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Yeditepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Anayasa Hukuku, Güvenlik Yönetimi
 • Tuğba AYDOĞAN

  Tuğba AYDOĞAN
  Öğr. Gör.

  • Lisans : Hacettepe Üniversitesi - İktisat
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Gazetecilik
  • Çalışma Alanları : Kurumsal İletişim, Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler, Kriz İletişimi, Kişiler Arası İletişim
 • Uluğhan ERGİN

  Uluğhan ERGİN
  Arş. Gör.

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Psikoloji
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Doktora : ODTÜ - Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Trafik ve Ulaşım Psikolojisi, Sürdürülebilir Trafik Sistemleri, Sürücü Davranışları, Sürücü Öfkesi, Temel Beşeri Değerler, İncinebilir Yol Kullanıcıları, E-scooter Kullanıcıları