Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

ENSTİTÜ

Faaliyet Alanları

Enstitü Faaliyet Alanları

  • İlgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak, 
  • Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek,
  • Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  • Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak,
  • Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek,
  • Güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim öğretim vermek kurs ve sertifika programları düzenlemek,
  • Başkanlığın direktifleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak