Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

ENSTİTÜ

İdari Yapı

 

                      ENSTİTÜ MÜDÜRÜ V.
                     Prof. Dr. Şenol YAPRAK

 

    Müdür Yardımcısı V.
        Dr. Öğr. Üyesi                     Ülgen ASLAN DÜZGÜN

                       Enstitü Sekreteri V.                                                   Bülent EROL
                    2. Sınıf Emniyet Müdürü

         KURULLAR

 

  Eğitim ve Yönetim         Şube Müdürü

Onur Sadık SEVİNDİK       4. Sınıf Emniyet                   Müdürü

       Planlama ve   Koordinasyon Şube              Müdür V.             

Onur Sadık SEVİNDİK       4. Sınıf Emniyet                   Müdürü 

- ENSTİTÜ KURULU

- YÖNETİM KURULU