Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

DUYURULAR

II. Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi
  09 Eylül 2022

II. Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi

17-20 Kasım 2022 İstanbul

Kongre BiIdiri Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 1 milyondan fazla insan trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmektedir. İnsanların ölüm nedenlerine bakıtdığında trafik kazasına bağlı ölümlerin her yıl üst sıralara yükseldiği görülmektedir. Karayolu trafik kazaları psikolojik, sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Trafik güvenliği konusu çevre. yol, altyapı, teknolojik sistemler; sürücü, yaya ve yolcu olarak insan unsurunu barındırmakta dolayısıyla disiplinler arası çalışmalar gerektirmektedir.

Tüm dünyada trafik kazalan, günümüzde küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.. Trafik kazaları çoğunlukla aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma ve diğer trafik kural ihlalleri nedeniyle gerçekleşmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için toplumda bir trafik kültürünün oluşturulması ve her kesim tarafından benimsenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Ulaşım güvenliği alanında güncel bilgilere ulaşmak, yeni araştırma ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, dünyada meydana gelen trafik kazası ölüm ve yaralanmalarının azaltılmasına yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Polis Akademisi Tratlk Enstitüsü Müdürlüğü tarafindan İstanbul'da l7-2O Kasım 2022 tarihlerinde "II. Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi" düzenlenecektir. Kongre kapsamında belirtilen konu başlıklarıyla ilgili araştırma ve çalışmalar yapan bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, uygulayıcıların ve kolIuğun bir araya gelerek ulaşım güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması beklenmektedir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Oturumlar süresince simültane tercüme yapılacaktır.

Kongre katılımcılarının konu başlıklarını ve 500 kelimeyi geçmeyecek özetlerini MS Word formatında trafikguvenligikongre@pa.edu.tr e-posta adresine belirtilen süre içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetlerinde çalışmanın başlığına ve kısaca amacına yer verilmelidir. Çalışmanın kongre için belirtilen konu başlıklarından hangisine dahil olduğu ve katılımcı ismi, unvanı, kurumu özet metninde belirtilmelidir.

Bildiriler, aşağıdaki konu başIıkları ile ilgili olmalıdır:

 • Altyapı Güvenliği
 • Trafik Psikolojisi
 • Hız yönetimi
 • Yasal Düzenlemeler
 • Trafik yönetimi
 • Trafik Eğitimi
 • Teknolojik Yenilikler ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri
 • Trafik Denetimi
 • Toplu Taşıma ve Altematif Ulaşım Modları
 • Dünyadan İyi UyguIama Ömekleri
 • Trafik kazalannın Önlenmesi

Önemli Tarihler:

Özet Gönderim Son Tarihi: 01.10.2022

Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 11.11.2022

Polis Akademisi Başkanlığı Trafik Enstitüsü Müdürlüğü

trafikguvenligikongre@pa.edu.tr    +90 (312) 462 44 23

 

Click for English

 

Haber Paylaş