Polis Akademisi
Trafik Enstitüsü

DUYURULAR

COVID-19 PANDEMİSİ DOLAYISIYLA TRAFİK ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
  20 Mart 2020

İçişleri Bakanlığı’nın 13/03/2020 tarihli emir yazısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın da 13/03/2020 tarih ve 21113 sayılı duyuru yazısı doğrultusunda COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16/03/2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir.

Bu kapsamda il dışından gelerek toplantılara katılacak jüri/tez izleme  komitesi  üyeleri ile öğrencilerimizin de  bulunacağı dikkate alınarak,  Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 19/03/2020 tarihli ve 2020/33 sayılı kararıyla;

1) Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin yeterlik sınavları ile tez izleme komitesi toplantıları ve düzeltme kararı verilen tezler de dahil olmak üzere tez savunma sınavlarının, ayrıca Müdürlüğümüze yapılacak tez ve/veya evrak teslimlerinin 06/04/2020 tarihinden itibaren planlanarak yapılmasına,

2) 16/03/2020 tarihinden itibaren geçen sürenin öğrencilerimizin mağdur olmamaları açısından öğrencilik süresine eklenmesine,
3) 06/04/2020 tarihinden önce ve/veya  sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Başkanlığımız tarafından yapılacak resmi duyurular ve alınacak kararlar doğrultusunda işlem tesis edilmesine,
4) Erasmus programları kapsamında Enstitülerimizde eğitim gören öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için 16/03/2020 tarihinden itibaren geçen sürenin öğrencilik süresine eklenmesine,
5) Enstitü Yönetim Kurulu Kararı’nın bütün Anabilim Dalı Başkanlıkları ile lisansüstü öğrencilerine duyurusunun yapılmak üzere dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.  

Önemle duyurulur.

Haber Paylaş